17.2.05

Wat is het verschil tussen "haartooi" en "snit en naad"?

Deze middag geluncht in de BaraBass, het stamcafe van de DLO-ers. We hadden die lunch te danken aan onze overwinning op de DLO-kwis eind vorig jaar.
Vanavond zal het een ander paar mouwen zijn: naar halfjaarlijkse gewoonte wordt er een contactmoment georganiseerd. Studenten kunnen dan met hun ouders naar school komen om hun resultaten te bespreken. Ook al komen de laatste jaren steeds minder ouders mee, toch is het altijd een moment om naar uit te kijken, al was het maar om te weten uit welke 'struik' die deze of gene student komt. We zullen vanavond wat dat betreft alvast een paar verhalen rijker zijn.
Het brengt mij ook naadloos op wat er eens gebeurd is tijdens een infodag. Toen vroeg iemand wat het verschil was tussen de opleidingen "haartooi" en de opleiding "snit en naad" (twee opleidingen die overigens nu helemaal niet meer worden aangeboden op school). De informatieverstrekker van dienst legde het toen heel simpel uit: "Snit en naad, dat is knippen en naaien; en haartooi is alleen knippen."