18.3.05

Coole Nederlandse woorden

Wat is er toch mis met Engelse woorden in het Nederlands? Moet je nu echt voor elke anderstalige term een Nederlands/Vlaams equivalent gaan verzinnen? Laat de taal haar werk doen, en dan zullen we wel zien waar we uitkomen. Een verarming van de taal levert dat geenszins op. Overigens, het Engels zelf is een samenraapsel van Germaanse, Keltische, Latijnse, Franse en Scandinavische invloeden. Het maakt deel uit van het wordingsproces van elke taal om invloeden van buitenaf op te nemen.

De enige uitzondering in Europa lijkt me het Yslands te zijn. Maar Yslanders leven dan ook niet toevallig op een eiland. De invloed van buitenaf moet dan al echt heel sterk zijn om over te waaien.Voor het Nederlands ligt dat anders. Het Nederlands taalgebied grenst aan het Duitse, Franse en Engelse.

Dat we dus termen overnemen uit die talen, is volgens de regels van de contactlinguïstiek volstrekt logisch. Dat we meer termen overnemen uit het Engels dan uit het Duits of het Frans, heeft ermee te maken dat de exposure voor Engels groter is. Immers, Engelstalige programma's (en dus ook de vele Amerikaanse trash) worden ondertiteld, wat de drempel voor invloed alweer verlaagt. Hoewel we erbij moeten opmerken dat ook in het Frans en in het Duits er meer en meer anglicismen en vooral amerikanismen de taal binnensluipen, hoewel in die taalgebieden duchtig gedubd wordt.

Laten we ons dus niet meer ergeren aan de natuurlijke verrijking van de Nederlandse taal. Je kunt het immers niet menen dat je "een he-lekker-film" een betere omschrijving zou vinden dan een "feel good movie". Of dat je "blog" zou vertalen met "on line dagboek". Cut the crap, okay?