11.4.05

Weblogs in het onderwijs

In het maartnummer van OnderwijsInnovatie gaan de auteurs Sybilla Poortman en Peter Sloep in op edublogging. Het gehele artikel kan je nalezen op de website van het Nederlandse tijdschrift. Het interessantste aan het artikel leek me het stukje over de inzetbaarheid van weblogs in het onderwijs. Volgens de auteurs moet daarvoor minstens één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

"1) er wordt aangesloten bij de behoefte aan groepsvorming, of 2) zorgvuldig
formuleren en argumenteren is gewenst, of 3) de beschikbaarheid van een verslag
van gebeurtenissen is belangrijk."

De auteurs vinden ook dat een (didactisch verantwoorde) weblog niet noodzakelijk het meest geschikte middel is om informatie te vergaren: daar dienen zoekmachines voor. Een edublog is wel geschikt als de informatie eerder “problematiserend” wordt gebruikt. Vooral voor actuele problemen en in elektronische portfolio’s is een blog inzetbaar: vooral voor de (zelf)reflectie achteraf kan een blog een meerwaarde bieden.

Bovenal onthoud ik de laatste zinnen van het artikel:
"Bloggen is een jong verschijnsel, bloggen in het onderwijs dus ook. Ongetwijfeld
zal veel van wat in dit artikel staat, binnenkort achterhaald zijn of anders
uitpakken dan wij nu denken. Laat dat geen reden zijn om het gebruik van blogs
in het onderwijs niet nader te verkennen. Blogs zijn een vorm van sociale
software. Met de toenemende impact die het internet op onze samenleving heeft,
en dus ook op het onderwijs, zal sociale software een steeds belangrijker rol
gaan spelen. Experimenteren met blogs is een manier om op die rol zicht te
krijgen."

We zouden het zelf niet beter kunnen verwoorden…