21.4.05

Gerunding, ook in het Nederlands

In een bijwijlen hilarisch artikel in The Herald Tribune online beschrijft C.J. Moore (blijkbaar vanuit Franstalig Zwitserland - wat meteen ook zijn eerste voorbeeld le skating verklaart) de recente evolutie in nogal wat (Europese?) talen, waarvan de gebruikers nieuwe woorden uitvinden die eindigen op "-ing". Als andere voorbeelden geeft hij o.m. ook pressing (voetbalterm) en mobbing (pesten).

Moore introduceert hiervoor ook een nieuwe term: gerunding. Slim gevonden, want hij doet met die term eigenlijk net hetzelfde als die taalgebruikers die hij beschrijft: hij neemt een bestaand woord (woordsoort vrij te kiezen - gerund is enkel een zelfstandig naamwoord in het Engels) en voegt er -ing aan toe.

Ook in het Nederlands heb je dergelijke woorden op -ing. En dan heb ik het niet over haring, vliering of onding, want dat zijn gewoon Nederlandse woorden, maar wel over woorden als: meeting, leasing (niemand zegt toch "huurkopen"), looping, bowling of rating.

In het Nederlands zou je het de veringing kunnen noemen. Andere suggesties zijn welkom.