19.4.05

Habet testiculos

Of Benedictus XVI nu een goeie of geen goeie keuze is, daar worden op dit moment websites over volgekrabbeld. Daar moeten en kunnen we hier dus geen antwoord op geven.

Ik wil het wel hebben over een ander onderdeel van de pausverkiezingstoestandenfolklore. Er bestond tot 1513 naast habemus papam nog een ander vaste formule. Telkens er een nieuwe paus was, zette men die op een speciale stoel, waarna de kardinalen het volgende moesten vaststellen: Habet testiculos et bene pendentes. Vrij vertaald: hij is goed van oren en vooral van poten voorzien.

Het begin van deze traditie is wat onduidelijk. Volgens de enen is het nog een oud gebruik uit de tijd van Mozes, toen eunuchen de heilige plaatsen niet mochten betreden. Of zou het toch te maken maken hebben met de panische angst voor een papin?