12.12.05

Woord van de week: factotum

Weet jij soms toevallig wat een factotum is? Mijn beminnelijke collega overweldigde me wel heel erg met die vraag, precies op het moment dat ik van mijn kopje welverdiende thee wilde lurken.

Geen idee, zei ik, iets in de trant van..., probeerde ik nog, maar verder kon ik niet komen.

Mijn collega verloste me uit mijn intellectuele lijden. Een factotum, zo onderwees hij, is een loopjongetje.

En pas nu dringt het tot me door vanwaar dat woord komt: fac (van Lat. facere, doen) en totum (alles). Een factotum is dus letterlijk iemand die alles doet, een manusje-van-alles (let op de onberispelijke spelling van dat laatste woord!). Waarvan akte.