27.3.06

Zoek de fout

Het is niet de eerste keer in de Standaard. Zou het dan toch geen toeval zijn?

Uw opdracht voor vandaag: zoek de fout in onderstaande zin. En nee, ik heb het niet over politically incorrect taalgebruik of over politically incorrect parties.

,,Behoorlijk angstaanjagend voor onze mensen hoor'', becommentarieerd
N-VA-voorzitter De Wever. ,,Want die papzak, dat zal ik wel zijn zeker? We
kennen allemaal de reputatie van Verreycken.''