17.5.05

Revolutie of moslimterreur in Oezbekistan?

Het hangt er maar van af welke mening je bent toegedaan. Ofwel beschouw je - zoals de lokale regering - de onlusten in Oezbekistan als moslimterreur (dat is overigens een vlag aan het worden die vele ladingen dekt, maar dit terzijde), ofwel is het - zoals de oppositie beweert - een regelrechte volksopstand. In het laatste geval moet er een naam gevonden worden voor die opstand. Moeten we dan opnieuw gaan zoeken in de richting van kleuren en bloemen, zoals in Oekraïne, Georgië en Kyrgizië?

Een suggestie: de Katoenen Revolutie of Cotton Revolution. Oezbekistan is immers de derde grootste katoenexporteur in de wereld. Of wordt het toch nog een andere naam (kleur, plant of nog iets anders?), want katoen doet misschien nog teveel denken aan de tijd dat de Russen het land inlijfden in het grote communistische rijk? Het zijn nl. de Russen die in de jaren 20 de Oezbeken verplichtten om katoen te gaan verbouwen.

Bovendien kan Cotton Revolution ook verward worden met de gelijknamige Peasant Cotton Revolution in West-Afrika.

En ook Ghandi noemde zijn geweldloze strijd Cotton Revolution.

Dus misschien toch maar een andere naam? Suggesties welkom. En afwachten hoe de situatie zich ter plaatse verder ontwikkelt.