20.9.07

Studie tewerkstelling haven Zeebrugge

Gisteren werd onder ruime belangstelling van pers en publiek ons onderzoeksrapport voorgesteld over de tewerkstelling in de haven van Zeebrugge. Het onderzoek werd gevoerd door de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Simon Stevin, en ging uit van de vraag waarom het voor de havenbedrijven zo moeilijk is om geschikt en/of bekwaam personeel te vinden. Immers, ruim de helft van de 529 vacatures raakten vorig jaar niet of nauwelijks ingevuld.

Die tendens zet zich zich trouwens dit jaar verder. Zo heb ik op de receptie achteraf van verschillende bedrijfsmensen gehoord dat ze dringend op zoek zijn naar tientallen nieuwe medewerkers, vooral in de logistieke functies. Dat is op zich niet echt verbazingwekkend, als je weet dat de inschrijvingen voor richtingen als logistiek management en netwerkeconomie niet echt vlotjes lopen. De (veel te) weinige mensen die aan de opleiding beginnen, hebben na het behalen van hun bachelordiploma gegarandeerd een job in de sector. Er is dus werk aan de winkel om deze opleidingen (nog) meer te gaan promoten.

Zoals elk goed onderzoeksrapport hebben we ook een aantal aanbevelingen gedaan. Naast het aanzwengelen van het imago van de haven(sector) is vooral het concept van de "havenschool" door alle media overgenomen. Die havenschool moet alle actoren samenbrengen, naar analogie van de Franse pôles de compétitivité. Alleen zo kan de Zeebrugse haven de groei verzekerd.

(Neem ook eens een kijkje bij De Standaard, Het Nieuwsblad, WTV - artikel en reportage. Naar het schijnt zou ook Radio 2 een bericht uitgezonden hebben, maar daarvan heb ik geen link)

Labels: ,