29.4.05

Spelling voor de happy few

Toen we tijdens de middagpauze zoals gewoonlijk in de lectorenkamer zaten te keuvelen over de dingen des levens, werd ook het actuele spellingprobleem aangekaart.

Een collega-germanist merkte toen verstandig op (zoals bijna enkel collega-germanisten dat kunnen): "De spellingregels zijn eigenlijk gemaakt voor 10% van de taalgebruikers. Dat zijn de deelnemers aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De helft van de taalgebruikers kan na veel zweten en zwoegen redelijk goed overweg met de regels. Onder hen zijn nog veel kijkers van het Groot Dictee. De overige 40% kan het geen moer schelen of je nu paardenbloem dan wel paardebloem schrijft. Zij weten zelfs niet dat er zoiets bestaat als het Groot Dictee."

En velen onder hen zullen ook gelukkig zijn.

27.4.05

Communicatie in tijden van e-mail

Het gebruik van e-mail vergemakkelijkt het menselijk contact. Het viel me op deze morgen in het volgende gesprek tussen twee collega's:

- Zeg, heb je mijn e-mail gehad.
- Ja, ik heb 'm al gelezen.
- En?
- Awel ja, voor mij is dat geen probleem, ik heb toch tijd.
- Ok, ça va.

Voor toehoorders heeft dit gesprek totaal geen betekenis, maar voor de twee collega's in kwestie was het op dat moment een mooi alternatief om niet altijd gewoon "goeiemorgen" te moeten zeggen...

Het doet mij denken aan mijn baas vroeger, die in een eerste fase de mails die hij kreeg, liet uitprinten, las, voorzag van handgeschreven commentaar, die kopij vervolgens teruggaf en een antwoord liet sturen. Volgens mij ging het per gewone post rapper, maar soit. De tweede fase was de leerfase, waarin hij zelf leerde met e-mail werken. Hij stuurde dan een mail en belde vervolgens om te zeggen dat hij een e-mail had gestuurd. Tja...

25.4.05

Moeras-Arabier

Een woord dat me bleef intrigeren bij deze post, was moeras-Arabier. Wie zijn ze? Hoe leven ze? En vooral: waarom?

En wat blijkt na enig Jamberiaans speurwerk: er is een ethnische minderheid in het zuiden van Irak (in de moerassen rond Basra), die zich de Madan noemen (Eng. Marsh Arabs, Duits Marsch Araber). Er is hier en daar wel een en ander over te vinden. Net als de Koerden in het noorden van Irak, hebben deze Zuid-Irakezen nogal te lijden gehad onder het oude regime van Saddam. Maar of voor de 20000 overgebleven moeras-Arabieren de situatie nu echt is verbeterd?

paardebloem wordt paardenbloem

Deze namiddag beslissen de ministers van de Nederlandse Taalunie over een revisie en verduidelijking van het Groene Boekje. De belangrijkste revisie gaat over de zogenaamde paardebloemregel: "als het eerste deel van de samenstelling een dier is en het geheel verwijst naar een plant of bloem, dan schrijf je geen tussen-n". Vergeet dus die regel maar en schrijf vanaf nu maar vrolijk een -n.

Hoewel het natuurlijk jammer blijft dat de zogenaamde versteende uitdrukkingen geen echt duidelijke definitie krijgen en dus onderwerp van discussie zullen blijven, moeten we toch toegeven dat door het schrappen van de paarde(n)bloemregel de spelling aanzienlijk vereenvoudigt.

Ook een aantal "fouten" uit het Groene Boekje van 1995 zullen rechtgezet worden. Bizarre woorden (genre moeras-Arabier en aardappelzetmeelconcern) zullen geschrapt worden.

22.4.05

Hogescholen hebben financiële injectie nodig

Het was een mailtje van ons departementshoofd dat me erop attent maakte. Eigenlijk zijn de grote lijnen van deze brochure voor ingewijden niet echt een verrassing:
  • Er zijn steeds meer studenten hoger (niet-universitair) onderwijs;
  • De opdracht van hogescholen wordt uitgebreid, terwijl de financiering is tot 2006 bevroren;
  • De financieringskloof tussen hogeschoolstudenten en andere studenten wordt steeds groter.

Maar toch wordt een mens stil als hij het volgende leest (ik heb voor de duidelijkheid de cijfers in het vet gezet):

"De kloof tussen de investering die de overheid doet per hogeschoolstudent t.o.v. een leerling uit het secundair onderwijs wordt jaarlijks groter en bedraagt nu reeds 670 euro per student.
Deze kloof is nog groter wanneer men de vergelijking maakt tussen de hogeschoolstudent en de student aan de universiteit. Het verschil stijgt jaarlijks en bedraagt nu reeds 7.444 euro per student."

Slik...

21.4.05

Gerunding, ook in het Nederlands

In een bijwijlen hilarisch artikel in The Herald Tribune online beschrijft C.J. Moore (blijkbaar vanuit Franstalig Zwitserland - wat meteen ook zijn eerste voorbeeld le skating verklaart) de recente evolutie in nogal wat (Europese?) talen, waarvan de gebruikers nieuwe woorden uitvinden die eindigen op "-ing". Als andere voorbeelden geeft hij o.m. ook pressing (voetbalterm) en mobbing (pesten).

Moore introduceert hiervoor ook een nieuwe term: gerunding. Slim gevonden, want hij doet met die term eigenlijk net hetzelfde als die taalgebruikers die hij beschrijft: hij neemt een bestaand woord (woordsoort vrij te kiezen - gerund is enkel een zelfstandig naamwoord in het Engels) en voegt er -ing aan toe.

Ook in het Nederlands heb je dergelijke woorden op -ing. En dan heb ik het niet over haring, vliering of onding, want dat zijn gewoon Nederlandse woorden, maar wel over woorden als: meeting, leasing (niemand zegt toch "huurkopen"), looping, bowling of rating.

In het Nederlands zou je het de veringing kunnen noemen. Andere suggesties zijn welkom.

Animo verzekerd

Oost- en West-Vlamingen onder mekaar, wat geeft dat?

http://users.pandora.be/superpixel/flash/TV.html
Neem kanaal 6 op de televisie.
Vergeet niet je geluid aan te zetten.

19.4.05

Habet testiculos

Of Benedictus XVI nu een goeie of geen goeie keuze is, daar worden op dit moment websites over volgekrabbeld. Daar moeten en kunnen we hier dus geen antwoord op geven.

Ik wil het wel hebben over een ander onderdeel van de pausverkiezingstoestandenfolklore. Er bestond tot 1513 naast habemus papam nog een ander vaste formule. Telkens er een nieuwe paus was, zette men die op een speciale stoel, waarna de kardinalen het volgende moesten vaststellen: Habet testiculos et bene pendentes. Vrij vertaald: hij is goed van oren en vooral van poten voorzien.

Het begin van deze traditie is wat onduidelijk. Volgens de enen is het nog een oud gebruik uit de tijd van Mozes, toen eunuchen de heilige plaatsen niet mochten betreden. Of zou het toch te maken maken hebben met de panische angst voor een papin?

16.4.05

Belgisch hoger onderwijs scoort beter in "affordability" dan in "accessibility"

EPI (Educational Policy Institute) publiceerde zopas een studie over affordability en accessibility in het hoger onderwijs (titel rapport: Global Higher Education Rankings. Affordability and accessibility in comparative perspective).

Bij affordability komt Vlaanderen op een eervolle 4de plaats uit (na Zweden, Finland en Nederland). Franstalig België komt twee plaatsen verderop. Qua studiekosten zit het dus wel redelijk snor in ons koninkrijkje.

Wat betreft accessibility (toegankelijkheid) scoren we veel lager: op 13 onderzochte landen eindigt België (ditmaal als geheel) 12de. Het is overigens wel eigenaardig dat in één en hetzelfde rapport eerst een onderscheid gemaakt wordt tussen Vlaanderen en Wallonië, en daarna niet meer. Erg logisch lijkt me dat niet, maar goed. We zullen er dan maar van uitgaan dat de verschillen tussen Vlaams en Franstalig hoger onderwijs bij toegankelijkheid ook niet al te groot is, zeker?

We leren verder uit het rapport ook nog dat 41% van de studenten alleen woont, dat ruim de helft van het vrouwelijk geslacht is (53,4%) en dat bijna 2/3 van de studenten werkt tijdens de studies (63%).

(Link rapport via Snelnieuws)

12.4.05

Let's learn English

with George W. Bush...

http://masteroni.student.utwente.nl/hu.html

Lean back and enjoy!

Eupen Duits?

woeha... Doordat eerste- en tweedejaars in januari-februari examen hebben, en derdejaars (omwille van de daaropvolgende stage) in februari maart, lijkt het wel alsof de examenperiode voor de lectoren duurt van januari tot juni. Maar dit geheel terzijde.

Ik ben net een stukje Duitse Handelskorrespondenz aan het verbeteren. In de opgave had ik geschreven dat ze de brief naar Eupen moesten sturen. En wat blijkt? Zowat 1/3 van de studenten schrijft de brief naar "D-4700 Eupen". Sommigen voegen er nog "Deutschland" aan toe. Oeps... Misschien is het hen ontgaan, en in de stress van de examens moet men als corrector mild zijn, maar toch: reeds in 1919 werden Eupen, Malmedy en St.-Vith overgedragen aan België. En dat is nu toch al ruim 85 jaar geleden...

Voor de liefhebbers: de woelige en boeiende geschiedenis van de Oostkantons.

11.4.05

The Great Update

Best wel spannend. Over exact een maand moet ik tijdens "The Great Update" een praatje doen over "bloggen". Op welke manier kan bloggen interessant zijn voor bedrijven? En dat soort dingen. Wel leuk om je naam plots te zien opduiken op een programma. Ik hou de aandachtige lezer uiteraard op de hoogte.

O ja, wie interesse heeft om er bij te zijn: "The Great Update. Netwerken tussen onderneming en hogeschool", i.s.m. Voka, woensdag 11 mei 2005 (start om 17u30), Hogeschool West-Vlaanderen, departement Simon Stevin, Rijselstraat 5, 8200 Brugge. (kaartje: hier)

Weblogs in het onderwijs

In het maartnummer van OnderwijsInnovatie gaan de auteurs Sybilla Poortman en Peter Sloep in op edublogging. Het gehele artikel kan je nalezen op de website van het Nederlandse tijdschrift. Het interessantste aan het artikel leek me het stukje over de inzetbaarheid van weblogs in het onderwijs. Volgens de auteurs moet daarvoor minstens één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

"1) er wordt aangesloten bij de behoefte aan groepsvorming, of 2) zorgvuldig
formuleren en argumenteren is gewenst, of 3) de beschikbaarheid van een verslag
van gebeurtenissen is belangrijk."

De auteurs vinden ook dat een (didactisch verantwoorde) weblog niet noodzakelijk het meest geschikte middel is om informatie te vergaren: daar dienen zoekmachines voor. Een edublog is wel geschikt als de informatie eerder “problematiserend” wordt gebruikt. Vooral voor actuele problemen en in elektronische portfolio’s is een blog inzetbaar: vooral voor de (zelf)reflectie achteraf kan een blog een meerwaarde bieden.

Bovenal onthoud ik de laatste zinnen van het artikel:
"Bloggen is een jong verschijnsel, bloggen in het onderwijs dus ook. Ongetwijfeld
zal veel van wat in dit artikel staat, binnenkort achterhaald zijn of anders
uitpakken dan wij nu denken. Laat dat geen reden zijn om het gebruik van blogs
in het onderwijs niet nader te verkennen. Blogs zijn een vorm van sociale
software. Met de toenemende impact die het internet op onze samenleving heeft,
en dus ook op het onderwijs, zal sociale software een steeds belangrijker rol
gaan spelen. Experimenteren met blogs is een manier om op die rol zicht te
krijgen."

We zouden het zelf niet beter kunnen verwoorden…

4.4.05

Woord van de week: stresskip

Dit weekend gehoord van een vriend die met zijn vrachtwagen af en toe in Nederland vertoeft: iemand die van hot naar her loopt, en weet naar hot, noemen ze daar een stresskip.

Bij ons zeggen ze - gelukkig - nog altijd gewoon "kieken zonder kop".